Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w kwietniu 2018 roku 9 maja 2018 drukuj

Liczba bezrobotnych

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 30 kwietnia 2018 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 77 851 bezrobotnych. Było to o 3680 osób (4,5%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 15 130 osób (16,3%) mniej niż w końcu kwietnia 2017 roku.

Spadek liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił we wszystkich powiatach województwa (od 54 osób w powiecie sępoleńskim do 367 osób w powiecie inowrocławskim).

W kwietniu ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 5730 osób (5,8%) i w końcu miesiąca wyniosła 92 981 bezrobotnych.

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu kwietnia 2018 r. wyniosła 1044,3 tys. osób, w odniesieniu do marca 2018 zmniejszyła się o 47,9 tys. osób, czyli 4,4% (w analogicznym okresie w roku 2017 odnotowano w tym zakresie spadek o 71,5 tys. osób, czyli 5,4%). W stosunku do kwietnia 2017 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 208,4 tys. osób (16,6%).

Wstępne dane dla Polski dostępne są na stronie MRPiPS.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej

W kwietniu 2018 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 7398 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (o 18,7% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 6,6% mniej niż w kwietniu 2017 r.).

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych