Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w kwietniu 2018 Jahr 9 Mai 2018 drucken

Zahl der Arbeitslosen

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 30 kwietnia 2018 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 77 851 bezrobotnych. Dies war 3680 Menschen (4,5%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 15 130 osób (16,3%) mniej niż w końcu kwietnia 2017 Jahr.

Spadek liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił we wszystkich powiatach województwa (von 54 osób w powiecie sępoleńskim do 367 osób w powiecie inowrocławskim).

W kwietniu ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 5730 Menschen (5,8%) i w końcu miesiąca wyniosła 92 981 bezrobotnych.

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu kwietnia 2018 r. wyniosła 1044,3 tys. osób, w odniesieniu do marca 2018 zmniejszyła się o 47,9 tys. osób, czyli 4,4% (w analogicznym okresie w roku 2017 odnotowano w tym zakresie spadek o 71,5 tys. osób, czyli 5,4%). W stosunku do kwietnia 2017 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 208,4 tys. osób (16,6%).

Wstępne dane dla Polski dostępne są na stronie MRPiPS.

Zahl der offenen Stellen und Orten berufliche Aktivierung

W kwietniu 2018 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 7398 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (die 18,7% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 6,6% mniej niż w kwietniu 2017 r.).

Dieałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung