La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Des informations préliminaires sur la situation sur le marché du travail en Cujavie-en Avril 2018 année 9 Mai 2018 imprimer

Nombre de chômeurs

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 30 kwietnia 2018 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 77 851 bezrobotnych. Ce fut 3680 personnes (4,5%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 15 130 osób (16,3%) mniej niż w końcu kwietnia 2017 année.

Spadek liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił we wszystkich powiatach województwa (à partir de 54 osób w powiecie sępoleńskim do 367 osób w powiecie inowrocławskim).

W kwietniu ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 5730 personnes (5,8%) i w końcu miesiąca wyniosła 92 981 bezrobotnych.

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu kwietnia 2018 r. wyniosła 1044,3 tys. osób, w odniesieniu do marca 2018 zmniejszyła się o 47,9 tys. osób, czyli 4,4% (w analogicznym okresie w roku 2017 odnotowano w tym zakresie spadek o 71,5 tys. osób, czyli 5,4%). W stosunku do kwietnia 2017 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 208,4 tys. osób (16,6%).

Wstępne dane dla Polski dostępne są na stronie MRPiPS.

Nombre de postes à pourvoir et les lieux d'activation professionnelle

En Avril 2018 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 7398 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (la 18,7% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 6,6% mniej niż w kwietniu 2017 r.).

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale