Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza naSpotkania z przedsiębiorczością 10 Mai 2018 drucken

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza na kolejneSPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄjak założyć i rozwinąć własną firmę”.

Spotkanie odbędzie się w gościnnym gmachu sali konferencyjnej Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości KPFP w Bydgoszczy przy BIENENSTOCK. Gimnazjalnej 2a.
Kierowane jest do wszystkich osób planujących założyć własną firmę, a także dla prowadzących już swoją działalność i chcących ją dalej rozwijać.

Podczas spotkania uczestnicy uzyskają od specjalistów wskazówki dotyczące zakładania i prowadzenia własnej firmy.
Dowiedzą się również jak pozyskać fundusze na prowadzenie działalności oraz o prowadzeniu alternatywnych modeli działalności.

Miejsce i czas spotkania:
Sala Konferencyjna w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości KPFP w Bydgoszczy,
BIENENSTOCK. Gimnazjalna 2a, 25.05.2018 r., godz. 10.00 – 12.30.

Plan wystąpień:

 • Instrumenty wsparcia oferowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (Oddział PTE w Bydgoszczy),
 • Fundusze europejskie na co dzień (Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy),
 • Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wspierające przedsiębiorczość (Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy),
 • Formy wspierania przedsiębiorczości oferowane przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy (Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy),
 • Formy wspierania przyszłych przedsiębiorców oferowane przez Wojewódzki Urząd Pracy (VLO, Zentrum für Informations-und Karriereplanung in Bydgoszcz),
 • Instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego).

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja pod kliknięciu w poniższy link*:
https://evenea.pl/imprezy/szkolenia/bydgoszcz/spotkanie-z-przedsiebiorczoscia-jak-zalozyc-i-rozwinac-wlasna-firme-194303/

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie wydarzenia z przyczyn od siebie niezależnych.

*Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w kolejnych szkoleniach osobom, które nie wzięły udziału w szkoleniach, na które dokonały zgłoszenia i nie odwołały swojego uczestnictwa (przynajmniej na dzień przed szkoleniem do godz. 12.00).

W imieniu Organizatora zapraszamy do udziału.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung