Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Podsumowanie spotkania z Agencją Zatrudnienia FAIR Personal + Qualifizierung GmbH & Co. KG 10 Mai 2018 drucken

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu-Oddział Zamiejscowy we Włocławku informuje, daß an 9 Mai dieses Jahres. w siedzibie Urzędu odbyło się spotkanie informacyjno-rekrutacyjne z przedstawicielką Agencji Zatrudnienia FAIR Personal +Qualifizierung GmbH & Co. KG, Nr KRAZ 15841,17588  rekrutującej na stanowiska: pracownik produkcji oraz pracownik przy rozładunku kontenerów w Toruniu.  W spotkaniu uczestniczyło 15 Menschen.  W trakcie spotkania zapoznano się:

 • ze szczegółami ofert pracy Agencji Zatrudnienia FAIR Personal + Qualifizierung GmbH & Co. KG
 • pozapłacowymi aspektami ofert, w tym warunkami organizacji bezpłatnego dojazdu z miejsca zamieszkani do miejsca pracy i z powrotem.

Już dziś zapraszamy na kolejne spotkanie z Agencją Zatrudnienia FAIR Personal + Qualifizierung GmbH & Co. KG, które zaplanowano na 23 Mai 2018 r. o godz. 10.00. Zapisy oraz szczegółowe informacje pod numerem telefonu (54) 411-21-40 oraz (54) 411-03-30.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung