The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe. 16 May 2018 print

W związku z trwającym naborem wniosków o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.2.1 „Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia” RPO WK-P Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym dotyczącym ww. naborów. Spotkanie odbędzie się w dniu 29 May this year. w siedzibie WUP w Toruniu (st. Highway Chełmińska 30/32 – sala konferencyjna na IX piętrze) at 10:00 (Rejestracja uczestników rozpocznie się o godzinie 9:30)

W trakcie spotkania zostaną poruszone następujące tematy:

 • Główne założenia realizacji projektów w ramach konkursu
 • Wymagania w zakresie wskaźników rezultatu i produktu
 • Sporządzenie wniosku o dofinansowanie w oparciu o generator wniosków aplikacyjnych
 • Równość szans oraz zasada niedyskryminacji

Spotkanie skierowane jest do instytucji planujących złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.2.1 RPO WK-P.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail: krzysztof kropka musiol małpa wup kropka torun kropka pl by 23 May 2018 r. (inclusive).

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance