Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Konferencja – “Współczesne niewolnictwo – społeczne i prawne aspekty handlu ludźmi” 24 Mai 2018 drucken

8 Juni 2018 r. w Collegium Humanisticum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy ul. Bojarskiego 1 odbędzie się II wojewódzka konferencja pn. “Współczesne niewolnictwo – społeczne i prawne aspekty handlu ludźmi”.

Celem konferencji jest podniesienie świadomości społecznej mieszkańców województwa, a także pracowników socjalnych, przedstawicieli służb mundurowych, pracowników urzędów pracy, nauczycieli, pedagogów, studentów UMK i uczniów liceów toruńskich, na temat zjawiska handlu ludźmi. Szczególny nacisk będzie położony na zasygnalizowanie zagrożeń związanych z podjęciem pracy za granicą, gdyż osoby planujące wyjazdy zarobkowe za granicę są szczególnie narażone na ryzyko przestępstwa handlu ludźmi do pracy o charakterze przymusowym. Konferencja będzie także okazją do promowania dialogu i współpracy między głównymi zainteresowanymi czyli środowiskiem naukowym, siłami porządkowymi i innymi instytucjami publicznymi.

Organizatorami wydarzenia są Wojewódzki Zespół ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Stowarzyszenie na Rzecz Dobrych Praktyk Obywatelskich „Patron” w Toruniu oraz IX Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Toruniu. Patronat honorowy nad konferencją objął Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

Konferencja ma charakter otwarty. Zachęcamy do zapoznania się z programem wydarzenia i udziału w wybranym bloku tematycznym. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i odesłanie do 4 Juni. formularza zgłoszeniowego.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung