La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Konferencja – “Współczesne niewolnictwo – społeczne i prawne aspekty handlu ludźmi” 24 Mai 2018 imprimer

8 Juin 2018 r. w Collegium Humanisticum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy ul. Bojarskiego 1 odbędzie się II wojewódzka konferencja pn. “Współczesne niewolnictwo – społeczne i prawne aspekty handlu ludźmi”.

Celem konferencji jest podniesienie świadomości społecznej mieszkańców województwa, a także pracowników socjalnych, przedstawicieli służb mundurowych, pracowników urzędów pracy, nauczycieli, pedagogów, studentów UMK i uczniów liceów toruńskich, na temat zjawiska handlu ludźmi. Szczególny nacisk będzie położony na zasygnalizowanie zagrożeń związanych z podjęciem pracy za granicą, gdyż osoby planujące wyjazdy zarobkowe za granicę są szczególnie narażone na ryzyko przestępstwa handlu ludźmi do pracy o charakterze przymusowym. Konferencja będzie także okazją do promowania dialogu i współpracy między głównymi zainteresowanymi czyli środowiskiem naukowym, siłami porządkowymi i innymi instytucjami publicznymi.

Organizatorami wydarzenia są Wojewódzki Zespół ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Stowarzyszenie na Rzecz Dobrych Praktyk Obywatelskich „Patron” w Toruniu oraz IX Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Toruniu. Patronat honorowy nad konferencją objął Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

Konferencja ma charakter otwarty. Zachęcamy do zapoznania się z programem wydarzenia i udziału w wybranym bloku tematycznym. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i odesłanie do 4 Juin. formularza zgłoszeniowego.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale