Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w maju 2018 roku 7 czerwca 2018 drukuj

Liczba bezrobotnych

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 31 maja 2018 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 75 119 bezrobotnych. Było to o 2626 osób (3,4%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 14 333 osoby (16,0%) mniej niż w końcu maja 2017 roku.

Spadek liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił we wszystkich powiatach województwa (od 18 osób w powiecie wąbrzeskim do 343 osób w powiecie inowrocławskim).

W maju ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 3529 osób (3,8%) i w końcu miesiąca wyniosła 89 452 bezrobotnych.

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu maja 2018 r. wyniosła 1003,6 tys. osób, w odniesieniu do kwietnia 2018 zmniejszyła się o 39,0 tys. osób, czyli 3,7% (w analogicznym okresie w roku 2017 odnotowano w tym zakresie spadek o 50,6 tys. osób, czyli 4,0%). W stosunku do maja 2017 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 198,5 tys. osób (16,5%).

Wstępne dane dla Polski dostępne są na stronie MRPiPS.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej

W maju 2018 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 8096 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (o 6,4% więcej niż w poprzednim miesiącu, ale  o 9,7% mniej niż w maju 2017 r.).

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych