Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Informacja po rozmowach kwalifikacyjnych dla pracodawcy brytyjskiego w dniu 13 Juni 2018 r. 14 Juni 2018 drucken

Auf 13 Juni. w ramach współpracy w obszarze rekrutacji pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu a pracodawcą brytyjskim – przetwórstwo ryb z terenu Gloucestershire, Chaxhill, Westbury-on-Severn przeprowadzono we włocławskim Oddziale Zamiejscowym rozmowy w formie wideokonferencji poprzez komunikator SKYPE .

W rozmowach uczestniczyły 3 Menschen, jedna kandydatura została zaakceptowana przez pracodawcę. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu kontynuuje nabór na stanowiska pracy oferowane przez pracodawcę.

PRACOWNIK PRODUKCJI

MECHANIK MASZYN

Zainteresowane osoby prosimy o przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (CV w języku polskim) i przekazanie ich drogą elektroniczną na adres e-mail:magdalena kropka zboinska małpa wup kropka torun kropka pl

PRZYJMOWANIE APLIKACJI W FORMIE TRADYCYJNEJ ORAZ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOSTĘPNE W ODDZIALE POŚREDNICTWA PRACY:

 • Landesarbeitsamt in Toruń, BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun, so. (56) 669-39-08,  parter, pok. 106,
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu-Oddział Zamiejscowy, BIENENSTOCK. Bulwary 5b, 87-800 Wloclawek, so. (54) 411-21-40, Parteien, pok.10,
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu-Oddział Zamiejscowy, BIENENSTOCK. Paderewski 26, 85-075 Bydgoszcz, so. (52) 339-95-25/24, I piętro, pok. 7.

Zubehör

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung