La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Cykl spotkań „Publiczne instrumenty wspierania przedsiębiorczości” 18 Juin 2018 imprimer

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu uczestniczy w cyklu spotkań „Publiczne instrumenty wspierania przedsiębiorczości” organizowanym przez Polską Fundację Przedsiębiorczości. Pierwsze spotkanie w ramach ww. cyklu odbyło się 13 czerwca 2018 r. w Golubiu-Dobrzyniu. Kolejne dwa spotkania przewidziane są na 20 czerwca 2018 r. w Radominie (godzina 9:00) oraz w Wąpielsku (godzina 13:00). Na spotkaniach przedsiębiorcy mają okazję wysłuchać prelekcji przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości jak również Funduszy Pożyczkowych i Poręczeń kredytowych województwa kujawsko-pomorskiego. Wśród prelegentów znajdują się również przedstawiciele Wojewódzkiego i Powiatowego Urzędu Pracy.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale