Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Konferencja „PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ – PRZYSZŁOŚĆ”. 18 Juni 2018 drucken

Auf 14 Juni 2018 roku na wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu odbyła się konferencja regionalna w ramach jubileuszu 100-lecia polskiej polityki społecznej „PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ – PRZYSZŁOŚĆ”. Konferencja została zorganizowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Wydziałem Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Podczas konferencji przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu przedstawili zagadnienia dotyczące rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim oraz zorganizowali stoisko informacyjne. Na konferencji została również przedstawiona analiza historyczna 100-lat polityki społecznej jak również tematy związane ze zmianami na rynku pracy jako wyzwania dla polityki społecznej.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung