The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Konferencja „PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ – PRZYSZŁOŚĆ”. 18 June 2018 print

On 14 June 2018 roku na wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu odbyła się konferencja regionalna w ramach jubileuszu 100-lecia polskiej polityki społecznej „PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ – PRZYSZŁOŚĆ”. Konferencja została zorganizowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Wydziałem Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Podczas konferencji przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu przedstawili zagadnienia dotyczące rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim oraz zorganizowali stoisko informacyjne. Na konferencji została również przedstawiona analiza historyczna 100-lat polityki społecznej jak również tematy związane ze zmianami na rynku pracy jako wyzwania dla polityki społecznej.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance