The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Podsumowanie spotkania z Agencją Zatrudnienia FAIR Personal +Qualifizierung GmbH & Co. KG 18 June 2018 print

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu-Oddział Zamiejscowy we Włocławku informuje, że w dniu      15 czerwca br. w siedzibie Urzędu odbyło się spotkanie informacyjno-rekrutacyjne  z przedstawicielką Agencji Zatrudnienia FAIR Personal +Qualifizierung GmbH & Co. KGNr KRAZ 15841,17588  rekrutującej na stanowisko: pracownik produkcji w Toruniu.  W spotkaniu uczestniczyło 7 people.  W trakcie spotkania zapoznano się:

 • ze szczegółami ofert pracy Agencji Zatrudnienia FAIR Personal +Qualifizierung GmbH & Co. KG
 • pozapłacowymi aspektami ofert, w tym warunkami organizacji bezpłatnego dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pracy i z powrotem.

Współpraca z Agencją Zatrudnienia FAIR Personal +Qualifizierung GmbH & Co. KG będzie kontynuowana.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance