La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Podsumowanie spotkania z Agencją Zatrudnienia FAIR Personal +Qualifizierung GmbH & Co. KG 18 Juin 2018 imprimer

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu-Oddział Zamiejscowy we Włocławku informuje, że w dniu      15 czerwca br. w siedzibie Urzędu odbyło się spotkanie informacyjno-rekrutacyjne  z przedstawicielką Agencji Zatrudnienia FAIR Personal +Qualifizierung GmbH & Co. KG,  Nr KRAZ 15841,17588  rekrutującej na stanowisko: pracownik produkcji w Toruniu.  W spotkaniu uczestniczyło 7 personnes.  W trakcie spotkania zapoznano się:

 • ze szczegółami ofert pracy Agencji Zatrudnienia FAIR Personal +Qualifizierung GmbH & Co. KG
 • pozapłacowymi aspektami ofert, w tym warunkami organizacji bezpłatnego dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pracy i z powrotem.

Współpraca z Agencją Zatrudnienia FAIR Personal +Qualifizierung GmbH & Co. KG będzie kontynuowana.

Comment évaluez-vous cette page?
Dziękujemy za głosowanie

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale