La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Narada z dyrektorami powiatowych urzędów pracy. 22 Juin 2018 imprimer

Sur 22 Juin 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu odbyła się narada z Dyrektorami Powiatowych Urzędów Pracy województwa kujawsko-pomorskiego.

Przedmiotem spotkania było omówienie poniższych tematów:

 1. Informations nt. stanu prac legislacyjnych dotyczących zmian w obszarze Państwowych Służb Zatrudnienia.
 2. Wdrożenie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 3. Informacja z realizacji programów regionalnych i finansowanych z rezerwy Funduszu Pracy.
 4. Analiza sytuacji na rynku pracy w branży medycznej.
 5. Prezentacja założeń i wyników konkursu na opis pracy w wymarzonym zawodzie.
 6. Informacja z realizacji umowy WUP – Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w zakresie szkoleń.


Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale