The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Local Information about the event 26 June 2018 print

As part of the development of local information about the competition, doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku zaktualizowali zawody:

 • Agent celny
 • Aktor
 • Antropolog
 • Architekt
 • Architekt krajobrazu
 • Architekt wnętrz
 • Archiwista
 • Artysta fotografik
 • Artysta grafik
 • Artysta malarz
 • Artysta rzeźbiarz
 • Audiofonolog
 • Auditor
 • Concreter-fixer
 • Bibliotekoznawca
 • Biegły rewident
 • Biofizyk
 • Biomasażysta
 • Blacharz izolacji przemysłowych
 • Choreograf
 • Carpenter
 • Roofer
 • Doradca w systemie oświaty
 • Dziennikarz
 • Physiotherapist
 • Geofizyk
 • Geograf
 • Geolog
 • Historyk
 • Historyk sztuki
 • Inżynier budownictwa-budownictwo ogólne
 • Inżynier budownictwa-budownictwo przemysłowe
 • Inżynier energetyk
 • Inżynier geodeta
 • Inżynier gospodarki przestrzennej
 • Inżynier leśnictwa
 • Mechanical Engineer
 • Inżynier mechanik lotniczy
 • Inżynier ogrodnictwa
 • Inżynier telekomunikacji
 • Inżynier transportu drogowego
 • Jeździec
 • Mason
 • Kartograf
 • Konserwator dzieł sztuki
 • Koszykarz-plecionkarz
 • Kowal
 • Krytyk artystyczny
 • Kulturoznawca
 • Lekarz dentysta
 • Mechanic industrial automation and precision equipment
 • Precision Machinist
 • Fitter building insulation
 • Monter izolacji przemysłowych
 • Monter konstrukcji budowlanych
 • Monter sieci i instalacji sanitarnych
 • Fitter building and finishing works in construction
 • Bricklayer-plasterer
 • Nanotechnolog
 • Nauczyciel języka obcego
 • Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie
 • Operator kamery
 • Operator maszyn leśnych
 • The operator of the equipment for the ceramic
 • Operator urządzeń przemysłu szklarskiego
 • Politolog
 • Projektant biżuterii
 • Przedstawiciel medyczny
 • Religioznawca
 • Reżyser teatralny
 • Welder
 • Specjalista do spraw dietetyki
 • Specjalista do spraw integracji europejskiej
 • Specjalista do spraw kadr
 • Specjalista do spraw public relations
 • Specjalista do spraw ratownictwa medycznego
 • Specjalista do spraw rekrutacji pracowników
 • Specjalista do spraw rozwoju stron internetowych, Internetu i Intranetu
 • Specjalista do spraw rozwoju zawodowego
 • Specjalista do spraw stosunków międzynarodowych
 • Specjalista do spraw szkoleń
 • Specjalista do spraw zamówień publicznych
 • Specjalista ochrony środowiska
 • Specjalista resocjalizacji
 • Seller
 • Statystyk
 • Strażnik leśny
 • Szkutnik
 • Locksmith
 • Technician Archivist
 • Construction techniques
 • Technik budowy dróg (wcześniej technik drogownictwa)
 • Technik ceramik
 • Engineering ekonomista
 • Technik geodeta
 • Technik dealer
 • Techniques horse breeder
 • Technik inżynierii sanitarnej (technik urządzeń sanitarnych)
 • Technik księgarstwa
 • Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • Environmental techniques
 • Technik przetwórstwa mleczarskiego
 • Accounting Technician
 • Technik renowacji elementów architektury
 • Technik robót wykończeniowych w budownictwie
 • Techniques of Chemical Technology
 • Technik technologii szkła
 • Teolog
 • Urbanista

Nowe opracowania dotyczą zawodów:

 • Monter stolarki budowlanej
 • Technik elektroenergetyk transportu szynowego
 • Technik garbarz

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi opracowaniami o sytuacji zawodów na rynku pracy województwa kujawsko-pomorskiego.

 

 

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance