The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Letni kurs języka angielskiego dla początkujących 26 June 2018 print

W Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy trwają zapisy chętnych do udziału w kursie języka angielskiego od podstaw (poziom A1).

Kurs rozpocznie się 16 lipca br. Zaplanowanych jest 16 spotkań (w poniedziałki, środy i piątki)

Nie trzeba być zarejestrowanym w urzędzie pracy by skorzystać z udziału w kursie.

Zapraszamy wszystkich chętnych. Udział jest całkowicie bezpłatny.

Szczegóły dotyczące udziału i zapisów na kurs, można znaleźć na załączonym  PLAKACIE

Lato to świetna okazja by nauczyć się podstaw języka obcego!

Z A P R A S Z A M Y

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance