Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Reactivate – program mobilności europejskiej dla osób 35+ 29 Juni 2018 drucken

Reactivate The Hub to nowy program unijny, ułatwiający mobilność geograficzną i zawodową osób powyżej 35 roku życia. Program pomaga obywatelom Unii Europejskiej w znalezieniu pracy, stażu lub przyuczenia do zawodu w innym kraju UE, a także wspiera pracodawców w rekrutacji pracowników z krajów unijnych.

Z usług w ramach Reactivate mogą skorzystać kandydaci o różnym poziomie wykształcenia i/lub doświadczenia zawodowego, przede wszystkim z branż takich jak: służba zdrowia, ICT, turystyka, inżynieria, logistyka i obsługa klienta. Do udziału w projekcie zachęca się pracodawców prowadzących działalność we wszystkich dziedzinach gospodarki, zainteresowanych zatrudnieniem pracowników z innych państw UE.

Reactivate zapewnia następujące usługi:

 • informacja;
 • rekrutacja i kojarzenie pracodawców z pracownikami;
 • indywidualne wsparcie przed i po rekrutacji;
 • wsparcie finansowe dla osób poszukujących pracy na: wyjazd zagraniczny w celu odbycia rozmowy kwalifikacyjnej; kursy językowe; pokrycie kosztów uznania kwalifikacji i wydatki z tytułu przeprowadzki (także dla członków rodziny);
 • wsparcie finansowe dla MŚP na pokrycie części kosztów szkoleń i integracji w nowym miejscu.

Usługi w ramach Reactivate są bezpłatne i dostosowane do potrzeb pracodawców i osób poszukujących pracy. Projekt jest współfinansowane przez Unię Europejską z programu “EaSI 2014-2020” i koordynowane przez Metropolitan City of Rome (Italien). Instytucją partnerską projektu w Polsce jest Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie.

Więcej informacji na temat projektu znaleźć można na stronie www.reactivatejob.eu oraz w ulotce informacyjnej.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung