Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Praca dla magazyniera w Niemczech 2 Juli 2018 drucken

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych podjęciem pracy na terenie Niemiec na stanowisku magazyniera (komisjonera).

Spotkanie  informacyjne z przedstawicielem Agencji Zatrudnienia Pracuj – Polen (nr KRAZ 15480) odbędzie się 6 Juli 2018 r. o godz. 10.00 w Oddziale Zamiejscowym WUP we Włocławku, BIENENSTOCK. Bulwary 5b, sala nr 11 (Parteien).

Szczegółowe informacje oraz zapisy na spotkanie pod numerem telefonu 54-411-03-30 oder 54-411-21-40, e-mailowo: justyna kropka grebicka małpa wup kropka torun kropka pl bądź osobiście w Oddziale, BIENENSTOCK. Bulwary 5b,  pokój 10 (parter Urzędu).

Wir laden Sie zur Teilnahme.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung