The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Roczne Plany Działań dla Osi I PO WER zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO WER 2 July 2018 print

Please be advised, że 19 i 22 June 2018 r. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza EdukacjarRozwój 2014-2020, działając na podstawie Uchwał nr 208 i 209 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój z dnia 23 May 2018 r. zatwierdziła Roczne Plany Działania na rok 2018 i 2019 dla I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

Download: Roczny Plan Działania na rok 2018
Download: Roczny Plan Działania na rok 2019

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance