Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Informacja po spotkaniu dla magazynierów w Niemczech 9 Juli 2018 drucken

Auf 6 Juli 2018 r. w Oddziale Zamiejscowym WUP we Włocławku odbyło się spotkanie informacyjne dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z właścicielem Agencji Zatrudnienia PracujPolska – z siedzibą we Włocławku, nr KRAZ 15480 dotyczące możliwości podjęcia zatrudnienia na stanowisku magazynier (komisjoner) na terenie Niemiec. W spotkaniu uczestniczyły 4 Menschen. Podczas spotkania można było uzyskać informacje dotyczące prowadzonej rekrutacji m.in: opis oferty, warunki zatrudnienia na terenie Niemiec oraz wymagania stawiane kandydatom.
Współpraca z Agencją Zatrudnienia Pracuj-Polska będzie kontynuowana.Informacja po spotkaniu dla magazynierów w Niemczech.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung