Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Spotkanie Dyrektorów PUP Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Kierownictwa WUP w Toruniu z Przedstawicielami Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej 9 Juli 2018 drucken

Bitte seien geraten, że 6 Juli 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu odbyło się spotkanie Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Kierownictwa Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z Przedstawicielami Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej – Panią dr Ewą Flaszyńską, Dyrektor Departamentu Rynku Pracy i Panem Ireneuszem Baranowskim, Dyrektorem Departamentu Funduszy. Tematem wiodącym spotkania było omówienie aktualnych problemów rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska długotrwałego bezrobocia oraz bieżących problemów funkcjonowania urzędów pracy w świetle planowanych zmian regulacji prawnych. W trakcie spotkania pracowano również nad standardami, jakością i skutecznością realizacji zadań przez Publiczne Służby Zatrudnienia. Podczas spotkania szeroko dyskutowano projekt nowelizacji Ustawy o Rynku Pracy.


 

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung