The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Spotkanie Dyrektorów PUP Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Kierownictwa WUP w Toruniu z Przedstawicielami Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej 9 July 2018 print

Please be advised, że 6 July 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu odbyło się spotkanie Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Kierownictwa Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z Przedstawicielami Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej – Panią dr Ewą Flaszyńską, Dyrektor Departamentu Rynku Pracy i Panem Ireneuszem Baranowskim, Dyrektorem Departamentu Funduszy. Tematem wiodącym spotkania było omówienie aktualnych problemów rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska długotrwałego bezrobocia oraz bieżących problemów funkcjonowania urzędów pracy w świetle planowanych zmian regulacji prawnych. W trakcie spotkania pracowano również nad standardami, jakością i skutecznością realizacji zadań przez Publiczne Służby Zatrudnienia. Podczas spotkania szeroko dyskutowano projekt nowelizacji Ustawy o Rynku Pracy.


 

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance