La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Spotkanie Dyrektorów PUP Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Kierownictwa WUP w Toruniu z Przedstawicielami Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej 9 Juillet 2018 imprimer

S'il vous plaît noter, że 6 Juillet 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu odbyło się spotkanie Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Kierownictwa Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z Przedstawicielami Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej – Panią dr Ewą Flaszyńską, Dyrektor Departamentu Rynku Pracy i Panem Ireneuszem Baranowskim, Dyrektorem Departamentu Funduszy. Tematem wiodącym spotkania było omówienie aktualnych problemów rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska długotrwałego bezrobocia oraz bieżących problemów funkcjonowania urzędów pracy w świetle planowanych zmian regulacji prawnych. W trakcie spotkania pracowano również nad standardami, jakością i skutecznością realizacji zadań przez Publiczne Służby Zatrudnienia. Podczas spotkania szeroko dyskutowano projekt nowelizacji Ustawy o Rynku Pracy.


 

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale