Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Analiza sytuacji branży medycznej na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim 20 Juli 2018 drucken

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu opublikował opracowanie pt. Analiza sytuacji branży medycznej na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim”. Raport obejmuje:

 • analizę sytuacji demograficznej oraz rynku pracy,
 • informacje na temat podmiotów, osób pracujących a także odbiorców działalności branży medycznej,
 • informacje na temat osób bezrobotnych i popytu na pracę,
 • informacje dot. kształcenia personelu medycznego,
 • informacje dot. średnich wynagrodzeń w branży medycznej.

Opracowanie dostępne jest na stronie: Urząd->Veröffentlichungen->Veröffentlichungen auf dem Arbeitsmarkt

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung