La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Analiza sytuacji branży medycznej na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim 20 Juillet 2018 imprimer

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu opublikował opracowanie pt. Analiza sytuacji branży medycznej na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim”. Raport obejmuje:

 • analizę sytuacji demograficznej oraz rynku pracy,
 • informacje na temat podmiotów, osób pracujących a także odbiorców działalności branży medycznej,
 • informacje na temat osób bezrobotnych i popytu na pracę,
 • informacje dot. kształcenia personelu medycznego,
 • informacje dot. średnich wynagrodzeń w branży medycznej.

Opracowanie dostępne jest na stronie: Urząd->Publications->Publications sur le marché du travail

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale