Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Überwachung von Defizit und Überschuss in Kujawien-in 2017 Jahr 1 August 2018 drucken

Opublikowany został „Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 Jahr ". Raport przygotowany został zgodnie z nową metodologią prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, która obowiązuje od 2015 r.

W ramach monitoringu zawodów jako zawody deficytowe in 2017 r. wskazani zostali m.in. pracownicy branży informatycznej, medycznej i metalowej. Poszukiwani byli także w tym pracownicy ds. sprzedaży i pośrednictwa finansowo-ubezpieczeniowego. Dodatkowo z przeprowadzonego Barometru zawodów wynika, że w 2018 r. braki kadrowe będą dotyczyć także branży transportowej, budowlanej oraz gastronomi i produkcji spożywczej.

Dane dla kraju oraz wszystkich województw i powiatów dostępne są w ogólnopolskim serwisie: http://mz.praca.gov.pl.

Opracowanie dostępne jest na stronie: Urząd->Veröffentlichungen->Veröffentlichungen auf dem Arbeitsmarkt

 

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung