La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Surveillance de déficit et surplus en Cujavie-in 2017 année 1 Août 2018 imprimer

Opublikowany został „Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 année ". Raport przygotowany został zgodnie z nową metodologią prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, która obowiązuje od 2015 r.

W ramach monitoringu zawodów jako zawody deficytowe à 2017 r. wskazani zostali m.in. pracownicy branży informatycznej, medycznej i metalowej. Poszukiwani byli także w tym pracownicy ds. sprzedaży i pośrednictwa finansowo-ubezpieczeniowego. Dodatkowo z przeprowadzonego Barometru zawodów wynika, że w 2018 r. braki kadrowe będą dotyczyć także branży transportowej, budowlanej oraz gastronomi i produkcji spożywczej.

Dane dla kraju oraz wszystkich województw i powiatów dostępne są w ogólnopolskim serwisie: http://mz.praca.gov.pl.

Opracowanie dostępne jest na stronie: Urząd->Publications->Publications sur le marché du travail

 

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale