Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Vorläufige Informationen über die Situation auf dem Arbeitsmarkt in Kujawien-im Juli 2018 Jahr 8 August 2018 drucken

Zahl der Arbeitslosen

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 31 lipca 2018 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 71 560 bezrobotnych. Dies war 970 Menschen (1,3%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 13 286 osób (15,7%) mniej niż w końcu lipca 2017 Jahr.

Spadek liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił w 16 powiatach województwa (od 4 osób w powiecvon żnińskim do 238 osób w powiecie włocławskim). W 7 powiatach liczba bezrobotnych wzrosła (od 10 osób w powiecie golubsko-dobrzyńskim do 55 osób w Toruniu).

W lipcu ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 911 Menschen (1,1%) i w końcu miesiąca wyniosła 84 846 bezrobotnych.

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu lipca 2018 r. wyniosła 961,5 tys. osób, w odniesieniu do czerwca 2018 zmniejszyła się o 6,4 tys. osób, czyli 0,7% (w analogicznym okresie w roku 2017 odnotowano w tym zakresie spadek o 11,7 tys. osób, czyli 1,0%). W stosunku do lipca 2017 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 178,5 tys. osób (15,7%).

Wstępne dane dla Polski dostępne są na stronie MRPiPS.

Zahl der offenen Stellen und Orten berufliche Aktivierung

Im Juli 2018 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 8314 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (die 5,3% mniej niż w poprzednim miesiącu  o 6,2% mniej niż w lipcu 2017 r.).

Dieałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung