The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Praca w zakładzie przetwórstwa spożywczego w Wielkiej Brytanii (Northern Ireland) 22 August 2018 print

We inform, że w ramach sieci EURES prowadzony jest nabór kandydatów do pracy w Wielkiej Brytanii (Northern Ireland) w firmie z branży przetwórstwa spożywczego. Firma Chipmaster zajmuje się produkcją frytek oraz innych produktów ziemniaczanych i warzywnych. Zatrudnia pracowników m.in. z Polski. Obecnie zakład poszukuje pracowników do pracy na stanowisku:

 • Production worker

Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym. Pracodawca oferuje odpłatne zakwaterowanie. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem oferty pracy oraz przesyłania CV w języku angielskim do doradcy EURES z Irlandii Północnej.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance