Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące konkursu w ramach Poddziałania 8.5.2. RPO WK-P 10 September 2018 drucken

W związku z trwającym naborem wniosków o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.5.2 „Wsparcie outplacementowe” RPO WK-P Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym dotyczącym ww. naboru.
Spotkanie odbędzie się w dniu 18 września br. w siedzibie WUP w Toruniu (BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32 – sala konferencyjna na IX piętrze) o godzinie 10:00 (Rejestracja uczestników rozpocznie się o godzinie 9:30)
W trakcie spotkania zostaną poruszone następujące tematy:
 • Główne założenia realizacji projektów w ramach konkursu
 • Wymagania w zakresie wskaźników rezultatu i produktu
 • Najczęściej pojawiające się błędy przy sporządzaniu wniosku o dofinansowanie w oparciu o generator wniosków aplikacyjnych
 • Równość szans oraz zasada niedyskryminacji
Spotkanie skierowane jest do instytucji planujących złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.5.2 RPO WK-P.
Zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail:promocja małpa wup kropka torun kropka pl do dnia 15.09.2018 r. (inclusive).
Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung