La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące konkursu w ramach Poddziałania 8.5.2. RPO WK-P 10 Septembre 2018 imprimer

W związku z trwającym naborem wniosków o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.5.2 „Wsparcie outplacementowe” RPO WK-P Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym dotyczącym ww. naboru.
Spotkanie odbędzie się w dniu 18 września br. w siedzibie WUP w Toruniu (RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32 – sala konferencyjna na IX piętrze) o godzinie 10:00 (Rejestracja uczestników rozpocznie się o godzinie 9:30)
W trakcie spotkania zostaną poruszone następujące tematy:
 • Główne założenia realizacji projektów w ramach konkursu
 • Wymagania w zakresie wskaźników rezultatu i produktu
 • Najczęściej pojawiające się błędy przy sporządzaniu wniosku o dofinansowanie w oparciu o generator wniosków aplikacyjnych
 • Równość szans oraz zasada niedyskryminacji
Spotkanie skierowane jest do instytucji planujących złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.5.2 RPO WK-P.
Zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail:promocja małpa wup kropka torun kropka pl do dnia 15.09.2018 r. (włącznie).
Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale