Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Vorläufige Informationen über die Situation auf dem Arbeitsmarkt in Kujawien-im August 2018 Jahr 11 September 2018 drucken

Zahl der Arbeitslosen

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 31 sierpnia 2018 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 70 677 bezrobotnych. Dies war 800 Menschen (1,1%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 13 133 osoby (15,7%) mniej niż w końcu sierpnia 2017 Jahr.

Spadek liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił w 16 powiatach województwa (od 5 osób w Toruniu do 220 osób w powiecie inowrocławskim). W 7 powiatach liczba bezrobotnych wzrosła (od 5 osób w powiecie wąbrzeskim do 63 osób w powiecie golubsko-dobrzyńskim).

W sierpniu ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 1036 Menschen (1,2%) i w końcu miesiąca wyniosła 83 810 bezrobotnych.

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu sierpnia 2018 r. wyniosła 959,5 tys. osób, w odniesieniu do lipca 2018 zmniejszyła się o 2,2 tys. osób, czyli 0,2% (w analogicznym okreMenschen roku 2017 odnotowano w tym zakresie spadek o 3,9 tys. osób, czyli 0,3%). W stosunku do sierpnia 2017 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 176,6 tys. osób (15,5%).

Wstępne dane dla Polski dostępne są na stronie MRPiPS.

Zahl der offenen Stellen und Orten berufliche Aktivierung

Im August 2018 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 8656 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (die 2,8% więcej niż w poprzednim miesiącu  i o 13,0% więcej niż w sierpniu 2017 r.).

Dieałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung