The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Preliminary information on the situation on the labor market in Kuyavian-in August 2018 year 11 September 2018 print

Number of unemployed

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 31 sierpnia 2018 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 70 677 bezrobotnych. This was 800 people (1,1%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 13 133 osoby (15,7%) mniej niż w końcu sierpnia 2017 year.

Spadek liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił w 16 powiatach województwa (od 5 osób w Toruniu do 220 osób w powiecie inowrocławskim). W 7 powiatach liczba bezrobotnych wzrosła (od 5 osób w powiecie wąbrzeskim do 63 osób w powiecie golubsko-dobrzyńskim).

W sierpniu ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 1036 people (1,2%) i w końcu miesiąca wyniosła 83 810 bezrobotnych.

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu sierpnia 2018 r. wyniosła 959,5 tys. osób, w odniesieniu do lipca 2018 zmniejszyła się o 2,2 tys. osób, czyli 0,2% (w analogicznym okrepeople roku 2017 odnotowano w tym zakresie spadek o 3,9 tys. osób, czyli 0,3%). W stosunku do sierpnia 2017 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 176,6 tys. osób (15,5%).

Wstępne dane dla Polski dostępne są na stronie MRPiPS.

Number of job vacancies and places professional activation

In August 2018 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 8656 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 2,8% więcej niż w poprzednim miesiącu  i o 13,0% więcej niż w sierpniu 2017 r.).

Theałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance