La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Des informations préliminaires sur la situation sur le marché du travail en Cujavie-en Août 2018 année 11 Septembre 2018 imprimer

Nombre de chômeurs

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 31 sierpnia 2018 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 70 677 bezrobotnych. Ce fut 800 personnes (1,1%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 13 133 osoby (15,7%) mniej niż w końcu sierpnia 2017 année.

Spadek liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił w 16 powiatach województwa (od 5 osób w Toruniu do 220 osób w powiecie inowrocławskim). W 7 powiatach liczba bezrobotnych wzrosła (od 5 osób w powiecie wąbrzeskim do 63 osób w powiecie golubsko-dobrzyńskim).

W sierpniu ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 1036 personnes (1,2%) i w końcu miesiąca wyniosła 83 810 bezrobotnych.

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu sierpnia 2018 r. wyniosła 959,5 tys. osób, w odniesieniu do lipca 2018 zmniejszyła się o 2,2 tys. osób, czyli 0,2% (w analogicznym okrepersonnes roku 2017 odnotowano w tym zakresie spadek o 3,9 tys. osób, czyli 0,3%). W stosunku do sierpnia 2017 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 176,6 tys. osób (15,5%).

Wstępne dane dla Polski dostępne są na stronie MRPiPS.

Nombre de postes à pourvoir et les lieux d'activation professionnelle

En Août 2018 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 8656 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (la 2,8% więcej niż w poprzednim miesiącu  i o 13,0% więcej niż w sierpniu 2017 r.).

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale