The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Zapraszamy na konferencję prezentującą wyniki badania “Bilans Kapitału Ludzkiego” 11 September 2018 print

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Uniwersytet Jagielloński zapraszają na konferencję prezentującą wyniki badania Bilans Kapitału Ludzkiego.

Spotkanie odbędzie się 18 września o godz. 10:00 (rejestracja od godz. 09:30) in Toruń (miejsce: Hotel Mercure, st. Kraszewski 1-3, Torun).

Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL) to jedno z największych badań przeprowadzanych w Polsce w obszarze rynku pracy.
Nasi eksperci poruszą kwestie związane z kształtowaniem kompetencji w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy, przyjrzą się zarządzaniu strategicznemu kapitałem ludzkim w firmach oraz rozwojowi kompetencji osób dorosłych. Tematem panelu dyskusyjnego będą Kwalifikacje a uczenie się przez całe życie.

Badanie realizowane jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim od 2009 year.

Program konferencji oraz formularz rejestracyjnyhttps://tinyurl.com/bilanskapitaluludzkiego

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance