Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu uczestniczyli w spotkaniu z pracownikami Zakładu Metron w Toruniu 12 September 2018 drucken

Auf 10 September 2018 r. przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu uczestniczyli w spotkaniu z pracownikami Zakładu Metron w Toruniu. Podczas spotkania załodze Metron Sp. von. o.o. przedstawiono oferty przygotowane we współpracy z toruńskimi firmami, Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu oraz powiatowym urzędem pracy dla Miasta Torunia. Przedstawiciele WUP w Toruniu omówili możliwości skorzystania z oferty Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez osoby zwalniane z przyczyn zakładu pracy. Wśród propozycji wskazano również możliwość skorzystania z usług Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Wydziału Pośrednictwa Pracy. Przedstawiono również możliwość uczestnictwa w projektach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w szczególności skierowanych do osób zwalnianych z pracy z przyczyn zakładu pracy.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung