The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu uczestniczyli w spotkaniu z pracownikami Zakładu Metron w Toruniu 12 September 2018 print

On 10 September 2018 r. przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu uczestniczyli w spotkaniu z pracownikami Zakładu Metron w Toruniu. Podczas spotkania załodze Metron Sp. of. o.o. przedstawiono oferty przygotowane we współpracy z toruńskimi firmami, Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu oraz powiatowym urzędem pracy dla Miasta Torunia. Przedstawiciele WUP w Toruniu omówili możliwości skorzystania z oferty Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez osoby zwalniane z przyczyn zakładu pracy. Wśród propozycji wskazano również możliwość skorzystania z usług Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Wydziału Pośrednictwa Pracy. Przedstawiono również możliwość uczestnictwa w projektach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w szczególności skierowanych do osób zwalnianych z pracy z przyczyn zakładu pracy.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance