Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Bezpłatne warsztaty : “Odkrywanie własnego potencjału zawodowego 18 September 2018 drucken

Zentrum für Informations-und Karriereplanung in Bydgoszcz zaprasza.

Jeżeli chcesz:

 • lepiej poznać siebie, swoje atuty zawodowe,
 • sprecyzować, w jakich obszarach zawodowych mógłbyś efektywnie funkcjonować,
 • pogłębić samoświadomość, dostrzec nowe perspektywy zawodowe.

 przyjdź na bezpłatne warsztaty

ODKRYWANIE WŁASNEGO POTENCJAŁU ZAWODOWEGO

26 September 2018

godz.  9.00 - 12.00

Bydgoszcz BIENENSTOCK. I. Paderewski 26, sala nr 15 II piętro

ZAPISY:
Zentrum für Informations-und Karriereplanung in Bydgoszcz
so: 52 339 95 33 (35 oder 57)
E-Mail: justyna kropka kotolinska małpa wup kropka torun kropka pl oder patrycja kropka nowak małpa wup kropka torun kropka pl

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung