The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Bezpłatne warsztaty : “Odkrywanie własnego potencjału zawodowego” 18 September 2018 print

Center for Information and Career Planning in Bydgoszcz zaprasza.

Jeżeli chcesz:

 • lepiej poznać siebie, swoje atuty zawodowe,
 • sprecyzować, w jakich obszarach zawodowych mógłbyś efektywnie funkcjonować,
 • pogłębić samoświadomość, dostrzec nowe perspektywy zawodowe.

 przyjdź na bezpłatne warsztaty

ODKRYWANIE WŁASNEGO POTENCJAŁU ZAWODOWEGO

26 September 2018

godz.  9.00 – 12.00

Bydgoszcz st. I. Paderewski 26, sala nr 15 II piętro

ZAPISY:
Center for Information and Career Planning in Bydgoszcz
such: 52 339 95 33 (35 or 57)
e-mail: justyna kropka kotolinska małpa wup kropka torun kropka pl or patrycja kropka nowak małpa wup kropka torun kropka pl

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance