La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Posiedzenie Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 18 Septembre 2018 imprimer

Sur 17 Septembre 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyło się posiedzenie Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W posiedzeniu, ze strony Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu,  uczestniczył Pan Artur Janas, Dyrektor WUP w Toruniu, Pani Mariola Wilmanowicz, Kierownik Wydział Badań i Analiz, Pani Alina Lewalska, Kierownik Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pani Małgorzata Majewska, Kierownik Wydziału Wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Podczas posiedzenia przedstawiono:

 • Sprawozdanie z realizacji Programu na rzecz Ekonomii Społecznej do roku 2020,
 • informację na temat wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu,
 • Kryteria ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 r. (projekt).
Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale