The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Narada z dyrektorami powiatowych urzędów pracy. 1 October 2018 print

On 28 September 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu odbyła się narada z Dyrektorami Powiatowych Urzędów Pracy województwa kujawsko-pomorskiego.

Przedmiotem spotkania było omówienie poniższych tematów:

 • Założenia współpracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu i powiatowych urzędów pracy przy realizacji projektów w RPO WK-P.
 • Realizacja badania „Barometr zawodów”.
 • Kryteria podziału Funduszu Pracy.
 • Sprawy bieżące związane z wdrażaniem POWER oraz RPO WK-P.
 • Informacja bieżąca nt. organizacji Europejskich Dni Pracodawców.
 • Regionalny wkład do Krajowego Planu Działania EURES na rok 2019.
 • Realizacja zapisów umowy między MRPiPS a Zarządem Województwa, na dofinansowanie szkoleń dla pracowników WUP i PUP.
 • Informacja na temat prac nad nowym podręcznikiem do prowadzenia poradnictwa grupowego – „Poznaję. Działam. Pracuję“.
 • Informacja o konkursie dla szkół zawodowych „Rynek pracy naszą misją”.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance