La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Narada z dyrektorami powiatowych urzędów pracy. 1 Octobre 2018 imprimer

Sur 28 Septembre 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu odbyła się narada z Dyrektorami Powiatowych Urzędów Pracy województwa kujawsko-pomorskiego.

Przedmiotem spotkania było omówienie poniższych tematów:

 • Założenia współpracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu i powiatowych urzędów pracy przy realizacji projektów w RPO WK-P.
 • Realizacja badania „Barometr zawodów.
 • Kryteria podziału Funduszu Pracy.
 • Sprawy bieżące związane z wdrażaniem POWER oraz RPO WK-P.
 • Informacja bieżąca nt. organizacji Europejskich Dni Pracodawców.
 • Regionalny wkład do Krajowego Planu Działania EURES na rok 2019.
 • Realizacja zapisów umowy między MRPiPS a Zarządem Województwa, na dofinansowanie szkoleń dla pracowników WUP i PUP.
 • Informacja na temat prac nad nowym podręcznikiem do prowadzenia poradnictwa grupowego – „Poznaję. Działam. Pracuję“.
 • Informacja o konkursie dla szkół zawodowych „Rynek pracy naszą misją.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale