The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Praca sezonowa w Hiszpanii dla kobiet i mężczyzn – zapisy 3 October 2018 print

Please be advised, że Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu prowadzi nabór do pracy sezonowej: dla kobiet przy sortowaniu i układaniu owoców cytrusowych oraz dla mężczyzn przy zbiorze owoców cytrusowych. Łączna liczba miejsc pracy 150.

Podstawowym wymogiem jest doświadczenie w podobnej pracy oraz dobry stan zdrowia. Pracodawca nie wymaga znajomości języka obcego. Czas trwania kampanii to okres ok. 3 months (od listopada do stycznia/ewentualnie lutego 2019 r.).

Bliższe informacje pod numerem telefonów 56-669-39-08, 54-411-21-40, 52-339-95-25/24.

Offer details.

Zainteresowane osoby zapraszamy!

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance