Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Vorläufige Informationen über die Situation auf dem Arbeitsmarkt in Kujawien September 2018 Jahr 5 Oktober 2018 drucken

Zahl der Arbeitslosen

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 30 września 2018 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 70 155 bezrobotnych. Dies war 478 Menschen (0,7%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 12 168 osób (14,8%) mniej niż w końcu września 2017 Jahr.

Spadek liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił w 16 powiatach województwa (od 1 osoby w powiecivonnakielskim do 120 osób w powiecie włocławskim). W 6 powiatach liczba bezrobotnych wzrosła (od 4 osób w powiecie lipnowskim do 76 osób w powiecie brodnickim). W powiecie aleksandrowskim liczba bezrobotnych nie uległa zmianie.

We wrześniu ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 1487 Menschen (1,8%) i w końcu miesiąca wyniosła 82 323 bezrobotnych.

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu września 2018 r. wyniosła 948,9 tys. osób, w odniesieniu do sierpnia 2018 zmniejszyła się o 9,7 tys. osób, czyli 1,0% (w analogicznym okresie w roku 2017 odnotowano w tym zakresie spadek o 19,0 tys. osób, czyli 1,7%). W stosunku do września 2017 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 168,2 tys. osób (15,1%).

Wstępne dane dla Polski dostępne są na stronie MRPiPS.

Zahl der offenen Stellen und Orten berufliche Aktivierung

Im September 2018 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 7261 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (die 16,3% mniej niż w poprzednim miesiącu  i o 18,1% mniej niż we wrześniu 2017 r.).

Dieałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung