La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim we wrześniu 2018 année 5 Octobre 2018 imprimer

Nombre de chômeurs

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 30 września 2018 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 70 155 bezrobotnych. Ce fut 478 personnes (0,7%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 12 168 osób (14,8%) mniej niż w końcu września 2017 année.

Spadek liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił w 16 powiatach województwa (od 1 osoby w powiecieà partir deakielskim do 120 osób w powiecie włocławskim). W 6 powiatach liczba bezrobotnych wzrosła (od 4 osób w powiecie lipnowskim do 76 osób w powiecie brodnickim). W powiecie aleksandrowskim liczba bezrobotnych nie uległa zmianie.

We wrześniu ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 1487 personnes (1,8%) i w końcu miesiąca wyniosła 82 323 bezrobotnych.

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu września 2018 r. wyniosła 948,9 tys. osób, w odniesieniu do sierpnia 2018 zmniejszyła się o 9,7 tys. osób, czyli 1,0% (w analogicznym okresie w roku 2017 odnotowano w tym zakresie spadek o 19,0 tys. osób, czyli 1,7%). W stosunku do września 2017 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 168,2 tys. osób (15,1%).

Wstępne dane dla Polski dostępne są na stronie MRPiPS.

Nombre de postes à pourvoir et les lieux d'activation professionnelle

We wrześniu 2018 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 7261 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (la 16,3% mniej niż w poprzednim miesiącu  i o 18,1% mniej niż we wrześniu 2017 r.).

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale