Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Bezpłatne szkolenia dotyczące rynku nieruchomości 22 Oktober 2018 drucken

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z projektem unijnym dotyczącym rynku nieruchomości. Projekt będzie realizowany na terenie powiatów województwa kujawsko-pomorskiego z wyłączeniem dużych miast. Szczegóły dotyczące m.in. rejonizacji znajdziecie Państwo w umieszczonej poniżej ulotce.
Realizatorem projektu jest Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych w Warszawie.

Biuro projektu:

so. 22 522 84 05

E-Mail: pfszn małpa pfszn kropka pl

www.pfszn.pl

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung