The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

 X  Ogólnopolski Tydzień  Kariery 2018 com:  BĄDŹ ARCHITEKTEM SWOJEGO SZCZĘŚCIA  zorganizowany  przez CIiPKZ we Włocławku  wraz z partnerami 24 October 2018 print

        W ramach X  Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, on 1519 October 2018r. doradcy zawodowi Centrum Informacji  i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku przy współudziale doradców z powiatowych urzędów pracy z Aleksandrowa Kujawskiego, Lipna, Radziejowa, Rypina i Włocławka przeprowadzili zajęcia z uczniami 35 klas szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjum i w jednej szkole podstawowej. Uczniowie otrzymali podczas zajęć prezenty przygotowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu oraz powiatowe urzędy pracy.

         W zajęciach z zakresu informacji zawodowej grupowej udział wzięło  644  uczniów, natomiast  indywidualnie z doradcami spotkały się  233 people.

            Poniżej lista szkół, które przystąpiły do wspólnych obchodów OTK 2018  z terenu działania Centrum we Włocławku i w których odbyły się zajęcia  z zakresu informacji zawodowej grupowej
i indywidualnej:

1. Zespół Szkół Technicznych  im. Ziemi  Dobrzyńskiej w Lipnie

2. Zespół Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem

3 .Zespół  Szkół nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim

4. Kolegium Kujawskie X.X. Sal. w Aleksandrowie Kujawskim

5. Zespół  Szkół nr 3 w Rypinie

6. Zespół  Szkół w Nadrożu

7.Zespół Szkół i Placówek im. . Łokietka w Radziejowie

8.Zespół  Szkół  Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu

9.Zespołu Szkół  Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego Kowal

10. Zespół Szkół im. Zw. Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą

11. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce

12. Zespół Szkół Samochodowych we Włocławku

13.Szkoła Podstawowa w Karnkowie

14.Gimnazjum nr 7 we Włocławku

       W siedzibie Urzędu każdego dnia doradcy udzielali informacji m. in. z zakresu rozpoczynania działalności gospodarczej, planowania kariery zawodowej, czy przygotowywania dokumentów aplikacyjnych. Odbyły się 4 spotkania grupowe w których wzięło udział 69 people. Z poradnictwa indywidualnego skorzystało 39  osób.

Wszystkim Współorganizatorom i Uczestnikom X Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2018 serdecznie dziękujemy i do zobaczenia za rok.

 

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance