La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

 X  Ogólnopolski Tydzień  Kariery 2018 com:  BĄDŹ ARCHITEKTEM SWOJEGO SZCZĘŚCIA  zorganizowany  przez CIiPKZ we Włocławku  wraz z partnerami 24 Octobre 2018 imprimer

        W ramach X  Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, sur 1519 Octobre 2018r. doradcy zawodowi Centrum Informacji  i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku przy współudziale doradców z powiatowych urzędów pracy z Aleksandrowa Kujawskiego, Lipna, Radziejowa, Rypina i Włocławka przeprowadzili zajęcia z uczniami 35 klas szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjum i w jednej szkole podstawowej. Uczniowie otrzymali podczas zajęć prezenty przygotowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu oraz powiatowe urzędy pracy.

         W zajęciach z zakresu informacji zawodowej grupowej udział wzięło  644  uczniów, natomiast  indywidualnie z doradcami spotkały się  233 personnes.

            Poniżej lista szkół, które przystąpiły do wspólnych obchodów OTK 2018  z terenu działania Centrum we Włocławku i w których odbyły się zajęcia  z zakresu informacji zawodowej grupowej
i indywidualnej:

1. Zespół Szkół Technicznych  im. Ziemi  Dobrzyńskiej w Lipnie

2. Zespół Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem

3 .Zespół  Szkół nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim

4. Kolegium Kujawskie X.X. Sal. w Aleksandrowie Kujawskim

5. Zespół  Szkół nr 3 w Rypinie

6. Zespół  Szkół w Nadrożu

7.Zespół Szkół i Placówek im. . Łokietka w Radziejowie

8.Zespół  Szkół  Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu

9.Zespołu Szkół  Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego Kowal

10. Zespół Szkół im. Zw. Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą

11. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce

12. Zespół Szkół Samochodowych we Włocławku

13.Szkoła Podstawowa w Karnkowie

14.Gimnazjum nr 7 we Włocławku

       W siedzibie Urzędu każdego dnia doradcy udzielali informacji m. in. z zakresu rozpoczynania działalności gospodarczej, planowania kariery zawodowej, czy przygotowywania dokumentów aplikacyjnych. Odbyły się 4 spotkania grupowe w których wzięło udział 69 personnes. Z poradnictwa indywidualnego skorzystało 39  osób.

Wszystkim Współorganizatorom i Uczestnikom X Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2018 serdecznie dziękujemy i do zobaczenia za rok.

 

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale